Veelvoorkomende vragen  (FAQ)

1. Wanneer start de bouw?
De start bouw is afhankelijk van het behalen van de voorverkoopnorm (70%), de bouwvergunning en het beschikken over bouwrijpe grond. De verwachting is dat fase 2B in het vierde kwartaal van 2020 gestart kan worden met de bouw.

2. Wanneer worden de appartementen opgeleverd?
Dat is afhankelijk van het moment waarop aangevangen kan worden met de bouw. De bouw zal tussen de 12 en 16 maanden duren vanaf de start van de bouw.

3. Is er al een omgevingsvergunning (bouwvergunning) afgegeven?
De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Deze aanvraag moet door de gemeente worden beoordeeld waarna de gemeente de vergunning kan afgeven.

4. Wanneer vindt de notariële overdracht van de grond plaats?
De notariële overdracht van de grond kan plaatsvinden wanneer u als koper uw financiering rond heeft én er geen belemmeringen meer zijn die de bouw kunnen tegenhouden.
Daarmee wordt bedoeld dat er voldoende appartementen verkocht zijn, de omgevingsvergunning (bouwvergunning) onherroepelijk is en de grond ter beschikking is gesteld.
Eén en ander wordt nader omschreven in de te sluiten overeenkomsten (koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst). Verwar dit niet met de splitsingsakte, want dit is een notariële akte waarin staat hoe het gebouw is opgedeeld en welk aandeel elke eigenaar moet bijdragen in de kosten van het gebouw. Eenvoudigweg kan gezegd worden dat in de basis de notariële overdracht plaatsvindt rond de datum van start bouw. Indien een financiering (hypotheek) benodigd is, wordt de hypotheekakte doorgaans op dezelfde dag bij de notaris getekend.

De vrij op naam prijs is opgebouwd uit een gedeelte voor de grond en een gedeelte voor de bouw van het appartement (de aanneemsom). Bij de notariële overdracht betaalt u het gedeelte van de vrij op naam prijs dat bestemd is voor de grond. Vanaf dat moment gaat u dus ook de met de geldverstrekker afgesproken rente en aflossing betalen.
Omdat u nog niet de volledige vrij op naam prijs betaald heeft, betaalt u ook nog geen rente en aflossing over het gehele bedrag, maar over het gedeelte dat u al uitgegeven heeft. In het begin dus uitsluitend over de grond.
De aanneemsom gaat u in ongeveer 10 termijnen verspreid over de bouwtijd betalen. Daarmee wordt dus gedurende de bouw de hoogte die u aan rente en aflossing betaalt ook steeds hoger. De makelaar zal dit proces tijdens het optiegesprek nader uitleggen.

5. Wat is Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)?
De energieprestatie wordt uitgedrukt in een index, namelijk de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Deze index van de appartementen / woningen in ‘Het Zilt’ is nul. Om zo’n lage EPC te realiseren is een goede isolatie een vereiste. Daarnaast maken we gebruik van installaties met een zo laag mogelijk energieverbruik.

Ook worden de appartementen / woningen voorzien van zonnepanelen. Op de verkooptekening kunt u zien hoeveel zonnepanelen het appartementengebouw heeft en in de technische omschrijving wordt u voorzien van meer informatie.

6. Zijn de appartementen voorzien van keuken, sanitair en tegelwerk?
De appartementen worden voorzien van keurig basis sanitair en tegelwerk. Binnen het standaard tegelwerk kan gekozen worden uit diverse kleuren. Er is gekozen om de appartementen niet te voorzien van een basiskeuken of stelpost, zodat u een keuken kan aanschaffen bij een bedrijf naar eigen keuze.
Uiteraard werken we wel samen met een keukenleverancier, het voordeel daarvan is dat de keuken voor de oplevering van het appartement geleverd en geplaatst wordt.

7. Hoe worden de appartementen verder afgewerkt?
In de technische omschrijving staat omschreven hoe de appartementen worden afgewerkt/opgeleverd. Tip, gebruik de zoekfunctie in het pdf-document. De technische omschrijving vindt u onder ‘Meer informatie’ als u verder klikt bij het door uw gekozen bouwnummer.

8. Hoe worden de appartementen toegewezen/verloot?
In de procedure van inschrijving staat omschreven hoe de toewijzing en/of loting plaatsvindt. De procedure van inschrijving vindt u onder ‘Meer informatie’ als u verder klikt bij het door u gekozen bouwnummer of onder het tabblad ‘Inschrijven’.

9. Heeft het zin om meerdere voorkeuren voor een appartement op te geven?
Door het invullen van meerdere voorkeuren vergroot u uw kans op een appartement. Het komt namelijk voor dat een bepaald appartement door niemand als 1e voorkeur wordt opgegeven. Er zal dan worden gekeken naar de kandidaten die deze appartement als 2e voorkeur, 3e voorkeur etc. hebben opgegeven.

10. Meer- en/of minderwerk: Hoe zit dat nu?
Bij het kopen van een nieuwbouwappartement komt veel kijken. Een belangrijk onderdeel hiervan is het begeleiden van de keuzemogelijkheden in de meer- of minderwerkopties en de bijbehorende financiële consequenties. Maar: wat is nu precies meer- of minderwerk?

Kopersbegeleiding

De kopersbegeleider verzorgt de coördinatie met betrekking tot het voorbereiden van kopersinformatie en het begeleiden/informeren van de kopers.
Vervolgens verzorgt hij/zij de (financiële) administratie rondom de gemaakte keuzes en voor de communicatie van de keuzes naar de uitvoering.

Meerwerk bepalen

Keuzes die u kunt maken zijn verwerkt in de meer- en minderwerklijst en de optietekening, beiden zijn te vinden onder ‘Meer informatie’ als u verder klikt bij het door uw gekozen bouwnummer, wanneer de verkoop gestart is. In de meer- en minderwerklijst (Koperskeuzelijst) staan de mogelijkheden met betrekking tot onder andere het wijzigen van sanitair, tegelwerk, keukens en overige mogelijke aanpassingen in uw appartement ten opzichte van het standaard appartement conform de technische omschrijving.

Uw keuzes legt u vast in ons online kopersportaal waar u na het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst toegang voor krijgt. Uiteraard krijgt u van de kopersbegeleider uitleg over de werking van het portaal.

Projectleveranciers

Voor de keuken, badkamer en binnendeuren werken wij samen met projectleveranciers. Uw kopersbegeleider brengt u in contact met onze projectleveranciers.
Samen met hen bepaalt u de uiteindelijke keuzes voor deze onderdelen en brengen zij indien u aanvullende en/of wijzigingen wenst t.o.v. de standaarduitvoering een offerte uit. Na akkoord verwerken wij de gemaakte afspraken op tekening.
Deze keuzes hebben invloed op de voorzieningen in het bouwsysteem van het appartement.

Sociale huurappartementen

Op deze website vindt u alles over Fase 2b. Heeft u interesse in de sociale huurappartementen? Dan is het goed om te weten dat dit door de desbetreffende woningcorporatie in de verhuur wordt gebracht via het regionaal verdeelsysteem (huren in Holland Rijnland). Wanneer dit project van start gaat, zullen we u hiervan op de hoogte stellen.

Staat je vraag er niet bij?

* Verplichte velden.