Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Wanneer start de bouw?
De start bouw is afhankelijk van het behalen van de voorverkoopnorm (70%), de bouwvergunning en het beschikken over bouwrijpe grond. De verwachting is dat fase 2 in het 2e kwartaal van 2020 gestart kan worden met de bouw.

2. Wanneer worden de woningen opgeleverd?
Dat is afhankelijk van het moment waarop aangevangen kan worden met de bouw. De bouw zal tussen de 12 en 16 maanden duren vanaf de start van de bouw.

3. Is er al een omgevingsvergunning (bouwvergunning) afgegeven?
De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd. Deze aanvraag moet door de gemeente worden beoordeeld waar na de gemeente de vergunning kan afgeven.

4. Wanneer vindt de notariële overdracht van de grond plaats?
De notariële overdracht van de grond kan plaatsvinden wanneer je als koper je financiering rond hebt én er geen belemmeringen meer zijn die de bouw kunnen tegenhouden. Daarmee wordt bedoeld dat er voldoende woningen verkocht zijn, de omgevingsvergunning (bouwvergunning) onherroepelijk is en de grond ter beschikking is gesteld. Eén en ander wordt nader omschreven in de te sluiten overeenkomsten.
Eenvoudigweg kan gezegd worden dat in de basis de notariële overdracht plaatsvindt rond de datum van start bouw. Indien een financiering (hypotheek) benodigd is wordt de hypotheekakte doorgaans op dezelfde dag bij de notaris getekend.
De vrij op naam prijs is opgebouwd uit een gedeelte voor de grond en een gedeelte voor de bouw van de woning (de aanneemsom). Bij de notariële overdracht betaal je het gedeelte van de vrij op naam prijs dat bestemd is voor de grond. Vanaf dat moment ga je dus ook de met de geldverstrekker afgesproken rente en aflossing betalen. Omdat je nog niet de volledige vrij op naam prijs betaald hebt betaal je ook nog geen rente en aflossing over het gehele bedrag, maar over het gedeelte dat je al uitgegeven hebt. In het begin dus uitsluitend over de grond.
De aanneemsom ga je in ongeveer 10 termijnen verspreid over de bouwtijd betalen. Daarmee wordt dus gedurende de bouw de hoogte die je aan rente en aflossing betaalt ook steeds hoger.
De makelaar zal dit proces tijdens het optiegesprek nader uitleggen.

5. Wat is Energieprestatiecoëfficiënt (EPC)?
De energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van je huis is bepalend voor het woning gebonden energieverbruik: de energie voor verwarming, ventilatie en warm water. Hoe lager de EPC hoe minder energie je verbruikt. De EPC van de woningen in Het Zilt is 0. Om zo’n lage EPC te realiseren is een goede isolatie een vereiste. Daarnaast maken we gebruik van installaties met een zo laag mogelijk energieverbruik. Ook worden de woningen voorzien van zonnepanelen. Op de verkooptekening kun je zien hoeveel zonnepanelen de woningen hebben.

6. Zijn de woningen voorzien van keuken, sanitair en tegelwerk?
De woningen worden voorzien van keurig basis sanitair en tegelwerk. Binnen het standaard tegelwerk kan gekozen worden uit diverse kleuren. Er is gekozen om de woningen niet te voorzien van een basiskeuken of stelpost daarvoor, zodat je een keuken kan aanschaffen bij een bedrijf naar eigen keuze. Uiteraard werken we wel samen met een keukenleverancier, het voordeel daarvan is dat de keuken voor de oplevering van de woning geleverd en geplaatst wordt.

7. Hoe worden de woningen verwarmd?
De woningen worden gasloos opgeleverd en voorzien van een lucht-water warmtepomp. Een lucht-water warmtepomp haalt duurzame energie uit de buitenlucht, welke middels een koelmiddel en condensor wordt geabsorbeerd in het buitendeel. Vervolgens wordt de energie getransporteerd naar het binnendeel door middel van leidingen, welke worden ingegraven in de tuin.
Het binnendeel gebruikt de ontvangen energie om de woning te verwarmen en te voorzien van warm tapwater.

8. Hoe worden de woningen verder afgewerkt?
In de technische omschrijving staat omschreven hoe de woningen worden afgewerkt/opgeleverd. Tip, gebruik de zoekfunctie in het pdf document. De technische omschrijving vind je onder ‘Meer informatie’ als je verder klikt bij het door jou gekozen bouwnummer.

9. Hoe worden de woningen toegewezen/verloot?
In de procedure van inschrijving staat omschreven hoe de toewijzing en/of loting plaatsvindt. De procedure van inschrijving vind je onder ‘Meer informatie’ als je verder klikt bij het door jou gekozen bouwnummer of onder het tabblad ‘Inschrijven’.

10. Heeft het zin om meerdere voorkeurswoningen op te geven?
Door het invullen van meerdere voorkeurswoningen vergroot je je kansen op een woning. Het komt namelijk voor dat een bepaalde woning door niemand als 1e voorkeur wordt opgegeven. Er zal dan worden gekeken naar de kandidaten die deze woning als 2e voorkeur, 3e voorkeur etc . hebben opgegeven.

11. Meer- en/of minderwerk: Hoe zit dat nu?
Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komt veel kijken. Een belangrijk onderdeel hierbij is het begeleiden van de keuzemogelijkheden in de meer- of minderwerkopties en de bijbehorende financiële consequenties. Maar: wat is nu precies meer- of minderwerk?

Kopersbegeleiding
De kopersbegeleider verzorgt de coördinatie met betrekking tot het voorbereiden van kopersinformatie en het begeleiden/informeren van de kopers. Vervolgens verzorgt hij/zij de (financiële) administratie rondom de gemaakte keuzes en voor de communicatie van de keuzes naar de uitvoering.

Casco is de basis
Bij het moderne bouwproces spelen automatisering en uniformiteit een belangrijke rol. Dit om het bouwproces zo efficiënt mogelijk te maken en de kostprijs van de woningen zoveel mogelijk betaalbaar. In principe liggen veel zaken zoals de indeling van de woning en uitvoering van het casco dan ook vast. Daarnaast werken wij met een uitgebreide meer- en minderwerklijst met de daarbij horende optietekeningen. Zo pas je jouw huis waar mogelijk aan naar jouw smaak.

Meerwerk bepalen
Alle keuzes die je kunt maken zijn verwerkt in de meer- en minderwerklijst en de optietekening, beiden zijn te vinden onder ‘Meer informatie’ als je verder klikt bij het door jou gekozen bouwnummer. Je keuzes leg je vast in ons online kopersportaal waar je na het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst toegang in krijgt. Uiteraard krijg je uitleg over de werking van het portaal.
Omdat het casco vroegtijdig in een fabriek wordt gemaakt is het belangrijk dat je je vroegtijdig verdiept in het meerwerk. Met name de ruwbouwopties en de keukeninstallaties moeten op korte termijn na het tekenen van de koop- /aannemingsovereenkomst gekozen worden. Deze opties zijn duidelijk aangegeven in de meer- en minderwerklijst. Uiteraard word je nog geïnformeerd over de exacte beslisdatum.

Projectleveranciers
Voor de keuken, badkamer en binnendeuren werken wij samen met projectleveranciers. Je kopersbegeleider brengt je in contact met onze projectleveranciers. Samen met hen bepaal je de uiteindelijke keuzes voor deze onderdelen en brengen zij indien je aanvullende en/of wijzigingen wenst t.o.v. de standaard uitvoering een offerte uit. Na akkoord verwerken wij de gemaakte afspraken op tekening. Deze keuzes hebben invloed op de voorzieningen in het casco van de woning.

Staat je vraag er niet bij?

* Verplichte velden.