De officiële inschrijfdatum is verstreken

wel kunt u zich aanmelden voor de reserve lijst. Vul hieronder uw gegevens in om een plek te krijgen als reserve inschrijving:
Kijk hier voor de toelichting op de inschrijf- en verkoopprocedure.

Persoonlijke gegevens Aspirant koper: HeerMevrouw
Gegevens partner/medekoper: HeerMevrouw
Burgelijke staat: OngehuwdGehuwdGeregistreerd Partnerschap Financieringsmogelijkheden: JaNee (Wellicht ten overvloede attenderen wij u op punt 2 van de procedure behorende bij dit inschrijfformulier).
JaNee JaNee Zo ja, van tot

1e voorkeur bouwnummer * 2e voorkeur bouwnummer
3e voorkeur bouwnummer 4e voorkeur bouwnummer
5e voorkeur bouwnummer 6e voorkeur bouwnummer
7e voorkeur bouwnummer 8e voorkeur bouwnummer
9e voorkeur bouwnummer 10e voorkeur bouwnummer

JaNee Deze inschrijving is geheel vrijblijvend, zowel de ingeschrevene(n) als de verkoper verplichten zich niet tot koop of verkoop. Partijen kunnen aan de invulling van het inschrijfformulier geen rechten ontlenen. Dubbele inschrijvingen en niet volledig ingevulde formulieren worden uitgesloten van inschrijving. De levering van de appartement vindt uitsluitend plaats aan degene(n) die op het inschrijfformulier staat/staan vermeld. Formulieren die na de sluitingsdatum worden ingeleverd, worden op volgorde van binnenkomst op de reservelijst geplaatst. Voor de verwerking van uw gegevens verwijzen wij u naar de privacyverklaringen op de website van Van Rhijn Bouw en van Van Der Meer Makelaars.
* verplichte velden.
Onderstaande checkboxen dienen allen geaccepteerd te worden om het formulier te kunnen verzenden.