Disclaimer

De informatie op deze website is met zorg samengesteld, mede aan de hand van tekeningen verstrekt door architect en overige adviseurs. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken vanwege wijzigingen in maatvoering en materiaalkeuze die tijdens de uitvoering noodzakelijk blijken te zijn. Deze wijzigingen zullen geen der partijen enig recht geven tot verrekening van meerdere of mindere kosten. Deze website is geen contractstuk, bij aankoop van een woning ontvangt u van de makelaar alle contractstukken welke behoren bij de aannemingsovereenkomst.

De artist impressions op de website geven een impressie en zijn uitsluitend zo bedoeld met alle artistieke vrijheden van dien. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze tekeningen worden ontleend. Dit geldt ook voor wat betreft de ingekleurde plattegronden en interieurimpressies, deze zijn louter indicatief voorzien van meubilair dat niet behoort tot de oplevering van enig woning.